Απολυτήρια - Βεβαιώσεις Πρόσβασης - ΜηχανογραφικάΤρίτη 1 Ιουλίου 2014

Απολυτήρια - Έλεγχοι Προόδου - Βεβαιώσεις Πρόσβασης

Οι απόφοιτοι μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων του Λυκείου μπορούν να προσέρχονται από 12:00μμ στις 2-7-2014 εως 4-7-2014 για να παραλαμβάνουν το απολυτήριο, τον έλεγχο προόδου και την βεβαίωση πρόσβασης.

Όσοι μαθητές δεν παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα στις αναφερόμενες ημερομηνίες θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν κατά τις 8-7-2014, 11-7-2014, και 14-7-2014 και σε όλη την διάρκεια των θερινών διακοπών κάθε Πέμπτη από 08:15 έως 14:15.

Κατάθεση Μηχανογραφικών Δελτίων

Οι υποψήφιοι από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη Δευτέρα 14-7-2014, μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ. Από την Πέμπτη 3-7-2014 και έως 14-7-2014, θα μπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικό Δελτίο.

Θερινές Διακοπές

Το σχολείο κατά τις θερινές διακοπές θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη από 08:30 έως 13:30.

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Κατεβάστε το πρόγραμμα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για τους μαθητές που παραπέμποναι σε ανεξέταση.