Δικαιολογητικά εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2023-24

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ e-eggrafes) 3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ Read More …