Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας του σχολείου

Ενημέρωση για τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σχολείο μας Διευθυντής 25410 83063 (83783) Υποδιεύθυνση 1 25410 22162 Υποδιεύθυνση 2 25410 83765 Γραφείο εκπαιδευτικών 1 25410 83061 Γραφείο εκπαιδευτικών 2 25410 83062