Δικαιολογητικά εγγραφής σχολικού έτους 2022-2023

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23:

2. Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης. Εκτυπώνεται από την εφαρμογή: e-eggrafes.minedu.gov.gr

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθητή/μαθήτριας

4. Μια πρόσφατη φωτογραφία

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά σταλούν ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να σταλούν

στο email: evi.mavro@gmail.com

με την επισύναψη στο θέμα: Εγγραφή στην Α΄ Λυκείου και το όνομα του μαθητή.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-23:

Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης. Εκτυπώνεται από την εφαρμογή: e-eggrafes.minedu.gov.gr

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά σταλούν ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να σταλούν

στο email: evi.mavro@gmail.com

με την επισύναψη στο θέμα: Εγγραφή στην Β΄ ή Γ΄Λυκείου και το όνομα του μαθητή.