Συμμετοχή στο έργο ERASMUS+ EduCardia

Το σχολείο μας συμμετέχει στο έργο ERASMUS+  EduCardia (Κωδικός έργου:2021-1-EL01-KA220-SCH-000032806) το οποίο αποτελεί  συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με  το  Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, το RIEEB  (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar Team),    τo τμήμα των Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Σουσεάβας    ( Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare) και το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (www.pi.ac.cy).

Το EduCardia στοχεύει στην προώθηση της συναισθηματικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των κοινωνικών δυναμικών μιας ομάδας,  και ταυτόχρονα  αναπτύσσοντας μια μέθοδο αξιολόγησης με ισχυρή θεωρητική βάση, που υποστηρίζεται από ψηφιακά εργαλεία. Τα σχολεία που συμμετέχουμε καλούμαστε να εφαρμόσουμε στην τάξη την προτεινόμενη παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ψυχομετρικού εργαλείου ανοιχτής πρόσβασης, το Ψυχομετρικό Εργαλείο EmoSociograms 

Το εργαλείο αυτό στοχεύει στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και στην ανάπτυξη ενός συνόλου δραστηριοτήτων ΚΣΜ (SEL), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ή και δια ζώσης. Τα τμήματα που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Εύη Μαυροπούλου είναι τα Α3 και Α6.