Καλωσήλθατε

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης.

Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε τόσο για να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να παρουσιάσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους στην ευρύτερη κοινωνία, λειτουργώντας ως παρωθητική δύναμη για περαιτέρω δράση, όσο και για να παρέχει στον κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφόρηση για το Σχολείο μας. Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη βάση κυρίως της παραγωγής υλικού, φαίνεται ότι μπορεί να αφυπνίσει το δημιουργικό ενδιαφέρον των μαθητών, οδηγώντας σε νέα κανάλια γνώσης.

Η ανανέωση της ιστοσελίδας οφείλεται αποκλειστικά στην πρωτοβουλία και στις φιλότιμες προσπάθειες όλου του προσωπικού του Σχολείου, ώστε με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας να προωθηθεί μια εποικοδομητική διάδραση με το ευρύτερο περιβάλλον. Προσδοκούμε σταδιακά να καταστεί ένα σταυροδρόμι σκέψεων, αντιθέσεων, προβληματισμών, ένα σταυροδρόμι συνάντησης και επικοινωνίας, ένα άνοιγμα, ένα μοίρασμα.

Καλή περιήγηση!

Η διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό.