Ενημέρωση Προκαταρκτικές εξετάσεις Λιμενικού, Στρατού, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024

Επισυνάπτεται ενημερωτική επιστολή για την Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.