Εγγραφή στην επόμενη τάξη για το σχολικό έτος 2023-24

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την επισυναπτόμενη επιστολή σχετικά με την εγγραφή των παιδιών στο επόμενο σχολικό έτος και αφού συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενες υπεύθυνες δηλώσεις ΚΑΙ από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, να επιστραφούν στο σχολείο έως τις 15-05-2023, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov.gr.