Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών έτους 2023

Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών έτους 2023 στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης